Voor vragen, opmerkingen, etc. kun je contact opnemen met één van de bestuursleden (zie onder bestuur), persoonlijk op een salon of via het emailadres.

Ook als je je wilt aanmelden als vrijwilliger (bar, gastvrouw/-heer) op de STAG vrijdagavond-salon, kun je een van de bestuursleden aanspreken of ons emailen.