Easter Dance - meet & greet - Paastango!

Via Zoom zal DJ Wout op zondag 4 april a.s. fijne tanda's draaien op online Paas tango, van 15.00 - 16.30 uur. Even elkaar weer zien! Gebruik onderstaande link of kijk op Facebook voor updates!

STAG Groningen is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: STAG Paassalon met DJ Wout!
Time: Apr 4, 2021 15:00 Amsterdam

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/86906445790?pwd=UnVPbnBaQkhyeVg3Y243M1ZaaUIvZz09

Meeting ID: 869 0644 5790
Passcode: 741008

Nieuw jaar, nieuwe kansen

Na het afscheid van Ocho de Mayo is het zaak een nieuwe locatie te vinden voor de vaste vrijdagavondsalon van de STAG. Het bestuur is hier druk mee en hoopt op korte termijn met goed nieuws te komen. Verder wordt er voor onze tangogemeenschap gewerkt aan manieren om weer met elkaar te kunnen dansen, zodra er weer perspectief is op heropening van de maatschappij. We gaan het goede uit het verleden behouden, met een eigen 'twist'. Samen met onze donateurs en allen die de tango in Groningen een warm hart toedragen, zullen we de tango weer nieuw leven inblazen!

Ocho gesloten

Vandaag, 15 december 2020, is Ocho de Mayo, de 'huiskamer' van de STAG, definitief gesloten. Het pand is verkocht, het is nog niet duidelijk wat de nieuwe eigenaar ermee gaat doen. In de afgelopen dagen zijn alle elementen die karakteristiek voor Ocho waren, uit de ruimte gehaald. De posters, foto's, schilderijen, spiegels, geluidsapparatuur, nepbloemen, kerstverlichting.... Voor zover mogelijk is het teruggegeven aan de eigenaren, andere spullen zijn verkocht aan belangstellenden. Sinds 1993 is Ocho de huiskamer, de thuisbasis van de Stichting Tango Argentino Groningen geweest, aldaar opgericht door o.a. de (vorige) eigenaar van Ocho de Mayo, Gerard Gosen. Vrijwel onafgebroken is in al die jaren de vrijdagavond salon in Ocho gehouden, met dank aan Gerards inzet en betrokkenheid. STAG gaat op zoek naar een nieuwe locatie. Voor nu... geen vrijdagavonden in Ocho de Mayo in het verschiet... Einde van een tijdperk...

AFGELAST: Tango Festival Groningen > 2021

Tango festival verplaatst naar 2021

Lieve allemaal,
Het Groningse Tango Festival gaat niet door.
Niet dit jaar in ieder geval. Vanwege de Corona-crisis is een intieme dans als de Argentijnse Tango niet mogelijk in de vorm die wij allen het liefste zien. Daarom hebben wij besloten ons geplande festival te verplaatsen naar oktober 2021.
Voor een aantal van jullie zal dit een logische stap zijn, voor anderen een teleurstelling.
Wij denken er goed aan te doen deze stappen te zetten. Met name het festival is een gelegenheid dat juist door de grote hoeveelheid mensen uit alle windstreken de sfeer heeft die we graag willen hebben, maar dat daarom ook een risicofactor is, waardoor er wellicht - ook als de 1,5 meter voorwaarde niet meer geldt - minder mensen komen.
Zonder die vele mensen is het lang zo leuk niet en zijn de kosten niet meer verdedigbaar.
Wij vinden het verschrikkelijk jammer dat onze liefhebberij zo hard getroffen wordt en wensen niets liever dan jullie in 2021 allen te ontmoeten op ons festival.
Wil je toch met ons dansen? Houdt dan onze STAG facebook in de gaten en dans digitaal met ons mee via onze Zoom-Milonga’s.
Abrazo!
Stichting Argentino Groningen
www.tango-festival-groningen.nl.

ENG: Tango festival moved to 2021
Dear All,
The Groningen Tango Festival is canceled.
At least not this year. Due to the Corona crisis, an intimate dance like the Argentine Tango is not possible in the form that we all prefer to see. That is why we decided to move our planned festival to October 2021.
For some of you this will be a logical step, for others a disappointment.
We think it wise to take these steps. The festival in particular is an occasion that, precisely because of the large amount of people from all over the world, has the atmosphere that we would like to have, but that it is therefore also a risk factor, so that - even if the 1.5-meter condition no longer applies - fewer people come.
Without those many people it is not that much fun and the costs are no longer justifiable.
We are very sorry that our hobby has been hit so hard and wish nothing more than to meet you all at our festival in 2021.
Do you want to dance with us? Then keep an eye on our STAG facebook and dance with us digitally through our Zoom Milongas.
Abrazo!
Argentino Groningen Foundationt
www.tango-festival-groningen.nl.
DE: Das Tangofestival zog nach 2021
Hallo zusammen,
Das Groningen Tango Festival wurde abgesagt.
Zumindest nicht in diesem Jahr. Aufgrund der Corona-Krise ist ein intimer Tanz wie der argentinische Tango nicht in der Form möglich, die wir alle gerne sehen. Deshalb haben wir beschlossen, unser geplantes Festival auf Oktober 2021 zu verschieben.
Für einige von Ihnen ist dies ein logischer Schritt, für andere eine Enttäuschung.
Wir halten es für ratsam, diese Schritte zu unternehmen. Insbesondere das Festival ist eine Gelegenheit, die gerade wegen der großen Anzahl von Menschen aus der ganzen Welt die Atmosphäre hat, die wir gerne hätten, aber es ist daher auch ein Risikofaktor, so dass - auch wenn der 1,5-Meter-Zustand ist nicht mehr anwendbar - es kommen weniger Leute.
Ohne diese vielen Leute macht es nicht so viel Spaß und die Kosten können nicht mehr gerechtfertigt werden.
Es tut uns sehr leid, dass unser Hobby so hart getroffen hat und wir möchten Sie alle auf unserem Festival im Jahr 2021 treffen.
Willst du mit uns tanzen? Dann behalten Sie unser STAG Facebook im Auge und tanzen Sie mit uns digital durch unsere Zoom Milongas.
Abrazo!
Argentino Groningen Stiftung
www.tango-festival-groningen.nl.

Bekijken
Meld je aan als DONATEUR Het STAG bestuur Iets voor in de IDEEËNBUS?
Privacyverklaring

Bekijken
Disclaimer

Bekijken