Nieuws

Nieuwsbrief augustus 2021

Teksten STAG nieuwsbrief augustus  2021

 

Van de bestuurstafel….

 

We zijn weer terug! De tango is weer terug in ons leven, heerlijk heerlijk! We hebben alweer een aantal weken kunnen dansen en hieronder zien jullie ook weer de aankondigingen van lessen en salons. Wat mooi om te zien dat de dans weer opstaat en we ons weer daarin kunnen uitleven.

Het bestuur is in een versnelling hoger gesprongen – wat kunnen we gaan organiseren? Salon des Amis loopt goed, gelukkig vinden niet alleen wij maar ook jullie het een fijne danslocatie. We worden wel eens gevraagd of het niet veel te duur is – de uitstraling is luxe. Ja het is wel wat prijzig en het bestuur beraadt zich over een oplossing hiervoor, daar komen we vast wel uit!

Het DJ-team hebben we ook weer rond, zie de site om te zien wie wanneer draait en de aankondigingen op Facebook natuurlijk. De groep vrijwilligers mag nog wel wat groter, dus als je een steentje bij wilt dragen…. Vooral gastvrouwen en gastheren worden gezocht.

Afgelopen weken is er ook weer leuk gedanst op het Damsterplein, jullie hebben vast al wel foto’s ervan gezien – we zetten er nog meer bij op de site.

We kijken naar mogelijkheden om Pannonica weer uit te nodigen in Groningen. Vorig jaar is dat helaas niet doorgegaan, maar nu proberen we het weer voor dit najaar en Lucas Malec en consorten willen graag komen, om voor ons muziek te maken en te dansen.

Voor volgend jaar zijn er weer ideeen  voor de grote STAG-salons op mooie locaties en het tangofestival! Komt helemaal goed met de tango….

 

Argentijnse Tango Club

Iván en Petra van de Argentijnse Tango Club geven hun eerste lessen op dinsdag 31 augustus op de nieuwe locatie: De Poort, Friesestraatweg 31 in Groningen.
Van 19.00 - 20.00 uur is er een proefles. Er is nog plaats voor instromers in de les van 20.00-21.00 uur.

We zijn heel blij dat we weer mogen beginnen. Tot dans !

Info: www.argentijnsetangoclub.nl

 

La Escuela

Wat een opluchting om na anderhalf jaar weer te kunnen beginnen! Laten we hopen dat we corona er zo goed als helemaal onder hebben gekregen, zodat we kunnen blijven dansen.

Fijn om aan te kondigen dat de cursussen weer van start gaan vanaf maandag 13 september in Salon Jasper. De lessen duren 5 kwartier en de cursus bestaat uit 12 weken.

(In de herfstvakantie is er geen les.) Zoals altijd zijn er GRATIS PROEFLESSEN, elke eerste zondag van de maand en extra proeflessen vanwege de nieuwe cursussen.

Vanaf zondag 5 september kunnen we weer dansen in Bunde! Vanaf 18.00 uur met dj Joop Kok, entree 5 euro. Met koffie en taart en eenvoudige maaltijden voor weinig geld. De familie Otten kijkt naar ons uit! Vooraf aan de salon is er een workshop van 16.30 - 18.00 uur, kosten 15 euro, thema  'Keuzemogelijkheden voor volgers!'  (Zie de site voor aanmelding en maatregelen.)

Ik heet jullie van harte welkom! Bettie Bolks

Info: www.laescuela.nl

 

Salon 007

Vanaf 5 september gaat Salon 007 naar de zondag! Op de eerste en derde zondag van de maand, van 15.00 tot 18.00 uur kan er gedanst worden in het bekende gebouw, Helperwestsingel 98 in Groningen. DJ Rogier begint en wisselt af met DJ Albert, met veel mooie neo-, wereld- en tango-klassiekers (zie Facebook). Entree 5,-- , reserveer via Whatsapp 0644180806 of tangokalender.nl – slechts 20 plaatsen, dus wees er snel bij!

 

Tangoschool Peter en Ina

We hopen dat jullie allemaal hebben genoten van een heerlijke zomer en dat jullie staan te popelen om weer met tango te beginnen. Wij verheugen ons in ieder geval enorm op het komende tango-seizoen! Daarom gaan we weer een aantal mooie salons, lessen en workshops organiseren.

*Salon PI “In ’t Holt 1654” Op 29 augustus met DJ Ina, daarna elke 2de en 4de zondag van de maand met DJ Joost Brunsting en DJ Joop.
26 september: Workshop en optreden van Roberto Rizzo en Mira van der Griendt.

Nieuwe cursus september t/m december
Er zijn gratis proeflessen op zaterdag 4 en 11 september om 15.00 uur in (voormalig) Ocho de Mayo (Hoekstraat 42, Groningen). Vanaf maandag 13 september zijn daar ook weer lessen op alle niveaus. De cursus bestaat uit 12 lesweken. Er is nog plaats in de lessen, maar sommige groepen raken al aardig vol.

* Salon/Practica PI Ocho Vanaf 8 september is er elke woensdagavond weer een Salon/Practica PI in Ocho de Mayo, van 20.30 tot 23.00 uur. Er is plaats voor maximaal 30 dansers, role-balanced.

*Milongaweekend Zuidhorn bij "In 't Holt 1654".
Vrijdag 29 t/m zondag 31 oktober 2021, THEMA: “Milonga con traspie". Aan dit weekend kun je deelnemen met en zonder een verblijfsarrangement.

Voor alle reserveringen voor salons en deelname aan workshops: stuur een SMS of Whatspp naar 0621572606. We hopen jullie snel te zien, tot tango!!!

Peter & Ina

Info: www.peterenina.nl

 

 

Openluchtmilonga’s Damsterplein 2021

Ook dit jaar kun je lekker dansen in de open lucht op het Damsterplein in Groningen! 18 en 25 juli, en 1 en 8 augustus 2021 kunnen we op het Damsterplein in Groningen van 15.00 tot 18.00 uur heerlijk tango dansen. Je hoeft niet te reserveren maar wel ter plekke registreren. Er is elke week een andere DJ maar wel dezelfde zon! Toegang gratis.

Auch dieses Jahr können Sie  unter freiem Himmel auf dem Damsterplein in Groningen tanzen! Am 18. und 25. Juli sowie am 1. und 8. August 2021 können wir auf dem Damsterplein in Groningen von 15.00 bis 18.00 Uhr wunderbaren Tango s tanzen. Sie müssen keine Reservierung vornehmen, aber Sie registrieren sich vor Ort. Es gibt jede Woche einen anderen DJ, aber die gleiche Sonne! Eintritt frei.

Nieuw honk STAG!

We zijn heel gelukkig met onze nieuwe samenwerking met het Odd Fellow Huis. Hun pand aan de W.A. Scholtenstraat in Groningen heeft een prachtige Salon des Amis, die wij mogen gebruiken voor de vrijdagavondsalon.

Het historische pand is recent geheel gerenoveerd. De Salon des Amis heeft een mooie parketvloer, comfortabele zitgelegenheid, ‘state-of-the-art’ luchtverversing, een eigen bar, ruime garderobe en zelfs een terrasje! Mooier kan eigenlijk niet, vinden wij. (Je moet de stoelen en tafels op de foto even wegdenken natuurlijk.)

Dus hiep-hiep-hoera: wanneer de corona-maatregelen mogelijkheden bieden tot het houden van een sociale salon, gaan we gewoon weer elke vrijdag open!

Protocol buiten dansen/ Protokoll tanzen im Freien

(Deutsche Version scroll nach unten)

Het STAG-protocol met kaders om buiten te kunnen dansen i.v.m. Covid-19 is goedgekeurd door de Gemeente Groningen en de Veiligheidsregio Groningen. De gemeente heeft goed met ons meegedacht en ook meegeholpen een geschikte alternatieve locatie te vinden (Waagplein staat vol met terrassen) en we zijn heel blij met deze mogelijkheid.  Help ons en jezelf door je te houden aan dit protocol, zodat we de vergunning houden!

Hieronder de volledige tekst van het protocol. L

 

Protocol tangodansen in de openlucht

Dit protocol is opgesteld vanwege de Covid-19. Het Kabinet heeft per 1 juli 2020 kaders aangegeven waarbinnen dansactiviteiten weer (gedeeltelijk) mogelijk zijn. Dit protocol beschrijft de uitvoer van deze regels voor een openlucht dansactiviteit (milonga) georganiseerd door de Stichting Tango Argentino Groningen (STAG).

Onderstaande richtlijnen zijn opgesteld aan de hand van het door de RIVM/Rijksoverheid goedgekeurde Basisprotocol voor de Danssector en het protocol Verantwoord Sporten van NOC-NSF.

Algemene voor iedereen geldende gedragsregels:

 • Heb je klachten, blijf thuis!

Kom niet naar de milonga, ook niet om te kijken, als je klachten hebt.

 • Houdt 1,5 m afstand (uitzondering zie hieronder).
 • Houdt je aan de regels die gelden op de plaats waar je je bevindt.
 • Schudt geen handen, nies in je elleboog, gebruik papieren wegwerpzakdoekjes.
  
  

Regels voor dansers en niet-dansers:

 1. De aanwezige leden van het bestuur STAG zijn aanspreekpunt voor eenieder die vragen of opmerkingen heeft.
 2. De dansers moeten zich houden aan de aanwijzingen van het STAG-bestuur als organisator/vergunninghouder.
 3. De dansvloer is een aparte ruimte die gemarkeerd is met strepen op de vloer. Blijf daarbinnen tijdens het dansen.
 4. Dansers wordt gevraagd om zich te registreren op de lijst op de tafel bij de DJ (naam, e-mail en telefoonnummer).
 5. Er behoeft geen gezondheidscheck te worden toegepast (vanwege de kleinschaligheid van het evenement)
 6. Extra persoonlijke bescherming (mondkapjes, handschoenen) is niet verplicht, maar wie dat wenst kan ze natuurlijk gebruiken.
 7. Er mogen maximaal 16 paren tegelijk op de dansvloer. De organisatie let hierop en reguleert toegang indien noodzakelijk.
 8. Was je handen voor en na betreding van de dansvloer. Daartoe is handgel /wasgel beschikbaar.
 9. Alleen als je daadwerkelijk aan het dansen bent, ben je op de dansvloer.
 10. Alleen als je daadwerkelijk aan het dansen bent, geldt de 1,5m afstandsregel tussen het danspaar onderling niet.
 11. Indien je niet danst, is dus de 1,5m afstandsregel van kracht.
 12. Daar dit een buitenactiviteit is, behoeft je danspartner tijdens deze milonga niet perse je eigen partner danwel vaste partner/huisgenoot te zijn.
 13. Houdt bij het dansen altijd minimaal 1,5m afstand tot het naastgelegen paar.
 14. Om de onderlinge afstand te bevorderen, hebben we op de dansvloer 1 ronda (danscirkel).
 15. Na een tanda (set van 3 à 4 muziekstukken) moeten alle dansers van de vloer. De DJ zorgt voor een duidelijke herkenbaarheid van het einde van een tanda.
 16. Indien je merkt dat er meer dan 16 paren willen dansen, dans dan geen twee tanda’s achter elkaar, zodat anderen ook gelegenheid krijgen om te dansen.
 17. Er is geen ruimte gecreëerd voor toeschouwers direct aan de zijkanten van de dansvloer. Ga daar dus ook niet zitten.
 18. Indien je niet danst, blijf dan niet langs de rand van de dansvloer staan, maar ga naar je stoel op een terras ernaast.
 19. Indien je op een terras zit, houd je je aan de richtlijnen van het horecabedrijf waar je op dat moment aanwezig bent.

Wees sociaal, geef elkaar de ruimte, houd je aan de regels. Doeslief!

Juli 2020

 

Das STAG-Protokoll mit Rahmenbedingungen für das Tanzen im Freien aufgrund von Covid-19 wurde von der Gemeinde Groningen und der Sicherheitsregion Groningen zugelassen. Die Gemeinde hat gut mit uns überlegt und auch geholfen, einen geeigneten alternativen Standort zu finden (der Waagplein ist voller Terrassen), und wir freuen uns sehr über diese Gelegenheit. Helfen Sie uns und sich selbst, indem Sie dieses Protokoll einhalten, damit wir die Genehmigung behalten! Unter dem vollständigen Text des Protokolls.
Protokoll Tango Tanzen unter freiem Himmel. Dieses Protokoll wurde wegen des Covid-19 erstellt. Ab dem 1. Juli 2020 hat das Kabinett Rahmenbedingungen festgelegt, innerhalb derer Tanzaktivitäten (teilweise) wieder möglich sind. Dieses Protokoll beschreibt die Umsetzung dieser Regeln für eine von der Tango Argentino Groningen Stiftung (STAG) organisierte Tanzaktivität im Freien (Milonga). Die folgenden Richtlinien wurden auf der Grundlage des von RIVM / der Regierung genehmigten Basisprotokolls für den Tanzsektor und des Responsible Sports Protocol erstellt von NOC-NSF. 
Allgemeine Verhaltensregeln für alle:
Haben Sie Beschwerden, bleiben Sie zu Hause!
Kommen Sie nicht in die Milonga, auch nicht zum zuschauen, wenn Sie Beschwerden haben.
Halten Sie 1,5 m entfernt (Ausnahme siehe unten).

Schütteln Sie nicht die Hände, niesen Sie Ihren Ellbogen, verwenden Sie Einweg-Papiertücher.

 

Regeln für Tänzer und Nicht-Tänzer:

Die anwesenden Mitglieder des STAG-Vorstandes sind Ansprechpartner für alle, die Fragen oder Kommentare haben.
Die Tänzer müssen sich an die Anweisungen des STAG-Vorstandes als Veranstalter / Lizenzinhaber halten.
Die Tanzfläche ist ein separater Raum, der ist mit Streifen / Markierung auf dem Boden markiert. Bleiben Sie dort, während Sie tanzen.
Die Tänzer werden gebeten, sich auf der Liste auf dem Tisch beim DJ zu registrieren (Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer).
Es ist keine Gesundheitsprüfung erforderlich (aufgrund des geringen Umfangs der Veranstaltung).
Zusätzlicher persönlicher Schutz (Mundmasken, Handschuhe) ist nicht obligatorisch, aber diejenigen, die dies wünschen, können sie natürlich verwenden.
Maximal 16 Paare dürfen gleichzeitig auf der Tanzfläche sein. Die Organisation achtet darauf und regelt gegebenenfalls den Zugang.
Waschen Sie Ihre Hände vor und nach dem Betreten der Tanzfläche. Zu diesem Zweck steht Handgel / Waschgel zur Verfügung.
Nur wenn Sie tatsächlich tanzen, befinden Sie sich auf der Tanzfläche.
Nur wenn Sie tatsächlich tanzen, gilt die 1,5-m-Distanzregel zwischen dem Paar nicht.
Da dies eine Aktivität im Freien ist, muss Ihr Tanzpartner während dieser Milonga nicht unbedingt Ihr eigener Partner oder ständiger Partner / Mitbewohner sein.
Halten Sie beim Tanzen immer einen Mindestabstand von 1,5 m zum benachbarten Paar ein. Um die gegenseitige Distanz zu fördern, haben wir 1 Ronda (Tanzkreis) auf der Tanzfläche.
Nach einem Tanda (3 bis 4 Musikstücke) müssen alle Tänzer vom Tanzflache weggehen. Der DJ sorgt dafür, dass das Ende eines Tanda klar erkennbar ist.
Wenn Sie feststellen, dass mehr als 16 Paare tanzen möchten, tanzen Sie nicht zwei Tandas hintereinander, damit auch andere die Möglichkeit zum Tanzen haben.
Es wird kein Platz für Zuschauer sein direkt an den Seiten der Tanzfläche. Sitzen Sie also nicht dort.
Wenn Sie nicht tanzen, stellen Sie sich nicht auf den Rand der Tanzfläche, sondern setzen Sie sich auf eine Terrasse daneben.
Wenn Sie auf einer Terrasse sitzen, befolgen Sie die Richtlinien der Betrieb, wo Sie sind in diesem Moment befinden.
Seien Sie sozial, geben Sie sich gegenseitig Raum, halten Sie sich an die Regeln. Liebe Tango!
Juli 2020

 

 

Najaarssalon in De Wijert

Op 30 november 2019 is er weer een STAG Najaarssalon! Deze gezellige goed bezochte salon vindt telkens weer ergens anders plaats, ditmaal in Multifunctioneel Centrum De Wijert (P.C. Hooftlaan 1) in Groningen. In deze leuke zaal met bar zal DJ Wout van 20.00 - 24.00 uur fijne traditionele tanda's laten horen. Graag tot dans in De Wijert!

STAG Voorjaarssalon De Twee Provincien

Wat hadden we geluk met het weer! Nog een beetje frisjes in de wind, maar de zon maakte het niet alleen mogelijk tussen het dansen door buiten te zitten,  ook het uitzicht op uitvarende bootjes wordt dan net wat leuker. Heerlijk gedanst op de muziek van Djosz! Erg blij met de goede opkomst, er waren ongeveer 100 dansers, lekker druk op de prima houten vloer. De reacties waren positief, we houden deze locatie zeker op ons lijstje voor een volgende keer. Kijk voor foto's op facebook.

STAG Najaarssalon!

In het najaar geeft de STAG traditioneel een najaarssalon, zo ook dit jaar! Galerie Pictura is het kunstzinnig decor. Zie de flyer voor informatie

Festival op Facebook

Natuurlijk staan we ook op Facebook, met als recente festivalpromotie een beregezellig filmpje. Op deze festival pagina nieuwtjes, reacties, video's etc.. Bezoek de pagina en vergeet vooral niet te delen!
festivalpagina facebook

Festival-korting voor donateurs

STAG donateurs hebben natuurlijk altijd een streepje voor. Ook bij het komende jubileum-festival is er een voordeeltje te behalen! Bestel en betaal voor 1 september a.s. een milonga-pack en betaal geen EUR 54,-- zoals op de festival-site vermeld, maar EUR 50,--!
Daarvoor heb je dan zes salons, inclusief de Grand Salon. Da's toch mooi meegenomen!

Maak EUR 50,-- over op het STAG rekeningnummer NL68ABNA 0849 398266 o.v.v. STAG-milonga-pack. De aanbieding geldt tot 1 september 2018.

Carnaval in Ocho

Afgelopen vrijdag was er weer een Carnaval getinte salon in de Ocho! Net als vorige keer was er een prijsje voor de mooist/gekst/origineelst uitgedoste gast en zie de grote foto: Peter won!

Meer foto's in de albums, we hebben nog niet alles kunnen uploaden, meer volgt.

Jubileum STAG en festival

Iedereen weet het natuurlijk: dit jaar bestaat de STAG 25 jaar en dat willen we vieren. Het klapstuk wordt het voorgenomen festival, dat we het eerste weekend van oktober willen houden. Houdt dat weekend vast vrij in je agenda! Daarnaast zijn er door het jaar heen kleine en grotere evenementjes om te vieren dat de tango in Groningen springlevend is. Op deze site en via de nieuwsbrief en facebook houden we jullie op de hoogte van wat er komt en wat je niet mag missen. Tot dans!

 

Heerlijke Kerst(dans)dagen!

De STAG wenst alle donateurs, tangueros en tangueras, belangstellenden, bijna-tangodansers, tango-verslaafden en verder iedereen die de tango een warm hart toedraagt een heerlijk Kerstfeest toe en een gezond, voorspoedig en vooral dansend 2018!

Anne-Petra, Marie-Claire, Chayenne, Hans en Joop

STAG Najaarssalon !!

18 november 2017 is het weer zover, de STAG Najaarssalon! Zet de datum vast in je agenda, het wordt weer een gezellige avond. De details komen eraan, de flyer wordt gemaakt, maar we kunnen alvast verklappen dat het in een boerderij is en DJ Hans voor prachtige muziek zorgt.  Tot dan(s)!

 

Baila en Tango

Op 2 september a.s.  is er Baila! Straat Dans Festival in Groningen
Dansscholen van allerlei aard zijn actief in Groningen stad en presenteren zich aan het publiek op straat.
Op 15 buitenlocaties in de binnenstad van Groningen worden er door 30 dansscholen diverse dansdemonstraties, workshops en dansanimaties gegeven voor het publiek.

Ook de Argentijnse Tango is vertegenwoordigd en natuurlijk wil je die niet missen als je in de stad bent! Daarom hebben we hieronder een klein overzicht gegeven van de presentaties die de tangoscholen geven in de stad. Zo weet je waar je moet zijn!
Meer informatie op Facebook of https://www.plazadanza.nl/baila

Baila 2 september 2017 tijdschema voor de Groningse Tangoscholen

 

Baila 2017 Tijdschema[4]

 

Waagplein komt er weer aan!

Houdt er alvast rekening mee in je zomerplanning: er kan weer gedanst worden op het Waagplein in Groningen. De twee laatste zaterdagen van juli en de twee eerste zaterdagen van augustus is er 's middags een openlucht milonga op het Waagplein, onder de overkapping. Vanaf de terrassen van het Goudkantoor en Newscafe kun je de dansers aanschouwen of, nog beter, zelf tango dansen. De STAG organiseert dit evenement via Benn Bergmann en Elzo Smid, en het wordt gesponsord door De Uelenspieghel, VanZelf, Bergmann Automatisering, Elzo Smid Ontwerp, De Zwarte Hond en -last but certainly not least- Martin Meier.

Afscheid STAG voorzitter Joost 21 januari

Op 21 januari 2017 is er een feestelijke STAG-salon in Het Paleis in Groningen, zie onze agenda. Dit is tevens de gelegenheid om Joost Brunsting nogmaals de hand te schudden, daar hij inmiddels afscheid heeft genomen als voorzitter van de Stichting Tango Argentino Groningen. We zullen Joost uiteraard blijven verwelkomen als DJ en als gast in de salons, maar eenieder die hem wil bedanken voor zijn jarenlange inspanningen voor de STAG, weet dat hij op 21 januari in Het Paleis is!

De eerste tango van… Bettie Bolks

De eerste tangopasjes van Bettie Bolks, van Tangodansschool La Escuela. We gaan terug naar 1987...

Ik zag voor het eerst Argen­tijnse tango in El Exilio de Gardel*, een Frans­-Argen­tijnse co­productie die in 1985 in Groningen draaide. Dat was een politieke film, over Argentijnen in Parijs, die alsmaar naar huis belden hoe het was en die ondertussen ook, tegen wil en dank, een bestaan moesten opbouwen in Parijs. En daar hoorde die tango bij, er werd in de film gedanst: langs de Seine, herinner ik mij nog vaag. Ik vond het fantastisch! Zó mooi! Toen ik die film zag, dacht ik ‘ooooh, dát is geweldig, om zó te kunnen dansen met iemand!’.

Bij mijn weten was er in die tijd nog geen tango in Groningen. Kort daarna, in ’86 geloof ik, kwam Mirta met haar toenmalige man en later, na haar scheiding, met Lalo. Mirta is Argentijnse, Lalo is volgens mij een Chileen. Ze gaven tangoles in Bringamosa, de Antilliaanse societeit tegenover het Platform­ theater. Er kwam ook altijd een hele sloot familie uit Amsterdam mee. Ik had met Tjarco Boelkens (1) afgesproken dat, áls er in Groningen een cursus tango gegeven zou worden, wij samen zouden gaan dansen. Maar dat liep anders. Hij deed die eerste cursus met Vivian, en ik ben een cursus later met iemand anders ingestapt.
Vreemd genoeg danste ik mijn eerste tango op een parkeerplek even buiten Amsterdam. Dat moet in het voorjaar van 1987 zijn geweest. In Paradiso was toen een groot tangofeest georganiseerd. Tjarco, Vivian, Ewald Chocolaad (2) en ik zouden daar naar toe. Vivian en Tjarco dansten inmiddels al tango, maar Ewald en ik wisten van die hele tango nog niks. Dus wat deden we? Op een parkeer­plek in de buurt van Amsterdam zijn we gestopt en daar hebben Tjarco en Vivian ons de basispas geleerd: die acht passen. Zodat we in Paradiso in ieder geval konden dansen en niet de hele avond op een stoel zouden zitten.

Die avond waren er drie optredens. Van de eerste twee was ik niet zwaar onder de indruk. Maar het derde optreden was van Martine Berghuis en Wouter Brave, zó mooi! Vooral Martine! Die had een hele mysterieuze uitstraling in het dansen met hem. Ik kan mij niet meer herinneren wat ze gedanst hebben en of dat technisch okee was naar de huidige maatstaven. Ik weet alleen dat het een broeierige sfeer was, die mij mateloos intrigeerde. Hoe ze samen bewogen, die sensuele broeierigheid van Martine met name. Ze dansten niet eens op een toneel, maar gewoon op de dansvloer. En iedereen zat op een stoel en keek er naar. Dat gaf mij een magisch gevoel.

Ik was toen in eerste instantie gericht op het dansen, de muziek vond ik een noodzakelijk kwaad. Toen dacht ik ‘Hoe kan dat nou? Zo mooi dansen op van die oude, krakerige muziek?’. Maar goed, dat scheen er bij te horen. Het heeft echt jaren geduurd voordat ik de muziek leuk vond. Het is allemaal goed gekomen, uiteindelijk.

In die tijd was ik nog steeds aan het zoeken, zoals wel meer mensen die niet dadelijk na de middelbare school weten wat ze eigenlijk willen. Mijn leraren op de lagere en middel­bare school zeiden altijd over mij: “Bettie moet het onderwijs in”. ‘Dan moet ik misschien naar de kleuterkweek gaan’ dacht ik. Dat heb ik gedaan, anderhalf jaar. Ik woonde toen al in Groningen en had verkering met een kunstenaar. Dat was een wilde tijd, met veel feesten, seks, drugs en Rock&Roll.

De theorie van de opleiding ging prima. Alleen liep ik tegen de lamp toen ik het tweede jaar in de Oosterparkbuurt terecht kwam. Of tegen de lamp... Toen bleek dat ik helemaal geen overwicht op die kinderen had, helemáál niet! Ik zei tijdens een gymnastiek-les: “Draaien jullie allemaal met jullie gezichten naar de muur!”. Iedereen rende naar de muur en plakte z’n gezicht tegen de muur aan. En daar stond ik! Het waren allemaal van die lastige kinderen, uit moeilijke gezinnen. Ik was voorheen Bedum gewend, en Haren, ik had hele gezeggelijke kindertjes gehad. En nu moest ik ineens dealen met rare, onop­gevoede mormels! Ik dacht ‘dit wil ik niet!’. Dus toen ben ik met de opleiding gestopt. Daarna heb ik nog een tijd model gestaan op Minerva en in kroegen gewerkt, voordat ik bij een modellenburo terecht kwam, Take Five. Daar heb ik een aantal jaren gewerkt: mode­shows in elkaar zetten, mannequins opleiden en dressmen, nieuwe aanwas scouten, connecties leggen in België en Londen en Duitsland. Als kind wilde ik het liefst iets doen met dans of toneel. Eigenlijk danste ik altijd. En ik zat bij het Spelcentrum, waar ik toneel speelde. Jopito was de directeur van het Spelcentrum: Joop Leertouwer, die later ook tangoles is gaan geven.

Ik heb nog geprobeerd om op een toneel­school te komen. Ik zat in Groningen in een toneelgroepje, Punaise geheten, en dacht, ondanks dat ik ‘al zo oud was’ – ik was 28 ofzo – ‘ik ga het proberen’. Maar ze wilden mij niet. Ja, en dat was een flinke knauw in mijn ego. Ik durfde het ook niet nog een keertje elders te proberen, helaas. Toen ben ik maar een internationale directie-secretaresse­opleiding gaan doen, een dagopleiding. Daar ken ik DJ Joop van, hij was mijn leraar Duits.
In de tijd van het modellenburo begon ik zowel met flamenco, als met tango, als met salsa. Allemaal zo tussen mijn 28ste en 32ste, in een tijdsbestek van één, twee jaar. Flamenco als eerste. Je zou kunnen zeggen: flamenco is dansen op universiteitsniveau voor wat je aan ritmes te verwerken krijgt in je hersenen, en dat moet je dan omzetten met je voeten. Dus een soort percussie met je voeten. Als vrouw moet je dat dan ook nog mooi maken: én met je rokken én met je castagnetten én met je armen. Het waren de meest onmogelijke ritmes die we moesten spelen, en alles choreografie. Dus dat was echt een uitdaging! Eigenlijk had ik bij flamenco de meeste passie. Daarna vond ik tango niet zo moeilijk, en salsa vond ik kleuterschoolwerk qua moeilijkheidsgraad.
Toen ik hoorde dat er een salsadocenten­ opleiding zou komen dacht ik meteen ‘die wil ik doen’. Ik was eind twintig en zag het niet gebeuren dat ik een opleiding zou doen die langer duurde. Dus wilde ik een snelle opleiding, zodat ik in ieder geval een papiertje ergens van had. Dat werd die internationale directie-secretaresse­opleiding. Maar ik wilde eigenlijk helemaal niet gaan werken als directiesecretaresse internationaal, niet! Never! Wel als salsa-docent. Voor de salsa-docent­ opleiding moest ik alleen eerst nog wel een beginnerscursus doen.

Ik heb daarna salsales gegeven in Groningen en in Leeuwarden, op de school van Ewald Chocolaad én vijf jaar bij de USVA. In die vijf jaar werd de tango steeds belangrijker voor mij. Ik had mij inmiddels aangemeld bij de belasting als kleine zelfstandige. Ja, en uit­eindelijk vond ik de tango toch interessanter dan de salsa, als dans. Van de opleiding tot salsadocent heb ik in de tango overigens erg veel plezier gehad. Ik had geleerd hoe je een les opbouwt, hoe je les geeft, wat je doet met een grote groep, hoe je het doet met een kleine groep en wat je doet met lastige mensen, hoe je daar mee omgaat.

Ik kreeg tangoles van Lalo en Mirta, die één keer per maand naar Groningen kwamen. In de eerste les kreeg je de voorwaartse ocho, de achterwaartse ocho, giro’s, weet ik veel! In één les kreeg je honderd-en-tien figuren, je werd helemaal volgeblazen met nieuwe figuren!

De figuren werden daarna uitgewerkt door Iván (3) en Nellie, elke maandagavond. Zij werkten de figuren in drie weken uit, en dan kwamen Lalo en Mirta een maand later weer. Het waren één of twee groepjes van acht paren. Dat was toen de hele tangoscene van Groningen.

Het was natuurlijk vooral spannend als de maestro’s, de Argentijnen, kwamen. Maar dan danste ik met Lalo, zo van ‘check mij even, doe ik het goed?’ en dan vroeg ik: “Doe ik het goed?”. “Nee” zei hij dan, en daar kon ik het mee doen. Er werd ook niks over houding verteld. En verder waren er nauwelijks voor­beelden. Bovendien was het heel ongebrui­kelijk om naar een andere stad te gaan, dat deed niemand in die tijd. Dus de Amster­dammers bleven in Amsterdam, mensen uit Nijmegen in Nijmegen, en de Groningers zaten in Groningen, er was hoegenaamd geen verkeer. Pas rond ’93, ‘94 begon er iets op gang te komen.

In die tijd dansten we open, er was helemaal geen lichaamscontact. We leerden dat je je ogen gericht moest houden op zijn keelgat, of op zijn bovenste knoopje. Zo heb ik dat nog geleerd: kijken naar dat bovenste knoopje, daar moest je je helemaal op richten en daar moest je alsmaar vóór blijven. Je moest bij dat bovenste knoopje blijven met je aandacht.

O, en waar we heel graag op dansten: op Oblivion, van Piazzolla! Nou, er is geen hond in Argentinië die daar op danst!

In 1992 begon ik met tangolesgeven, in het voorjaar, aan Theater te Water. Die voorstelling heette ‘Tango van het Noorden’: een theater­ voorstelling waarin tango gedanst werd. Met mijn toenmalige partner, Dennis Koedijk, hebben we die mensen een tangootje leren dansen in tien weken. Zodat ze in ieder geval iets konden laten zien op het toneel. Het was natuurlijk heel summier, zeker wat ze in die korte tijd konden leren.

Ik had toen al wat leservaring, met salsa, en Dennis gaf boekhoudcursussen of zoiets, dus voor hem was het ook niet ongebruikelijk om voor een groep te staan. Daarna zijn we in het najaar van ‘92 zelf een tangocursus gaan aanbieden, in Ocho de Mayo. Wij waren het tweede tangopaar dat ruimte huurde in Ocho de Mayo: Jopito was eerder dat jaar ook begonnen. En verder gaf Iván tangoles, maar die zat in Het Binnenhof, een café­restaurant in de Oosterstraat. In ‘93 kwamen Rob en Inez, uit Amsterdam. We hebben nog bij Rob en Inez in de les gezeten. Want ik vond het heel prettig om elke week een goede vrouw te zien – en dat was Inez voor mij – zodat er een beetje continuïteit in zat en ik mij sneller kon ontwikkelen. En, heel belangrijk: ik wilde niet beunhazen! Ik wilde gewoon zo snel mogelijk een goede kwaliteit van lesgeven! Ik zei tegen mijn partner dat ik wel graag les wilde hebben in het lesgeven van Rob en Inez, en Inez zei: “Ja, dat kan”.

Maar we hebben maar één cursus bij Rob en Inez gedaan, in hoe je moet lesgeven. In ’94 ben ik naar Eric Jørissen gegaan, in Nijmegen. Daar ben ik heel veel geweest. Hij was goed, ís nog steeds goed: een creatieve jongen, die over de hele wereld les geeft. In ’97 ging ik voor het eerst naar Argentinië. Toen gaf ik trouwens nog geen milonguero­stijl, ik gaf gewoon nog tango de salon. Wat ik toen deed was wat eigenlijk iedereen deed.

Nou, zo dus: mijn eerste tango was in het voorjaar van ’87, op een parkeerplaats in de buurt van Amsterdam. En dat weet ik nog goed!”

Groningen, oktober 2016 Interview: Renneke

1 Tjarco Boelkens was destijds één van de oprichters van de STAG.
2 Ewald Chocolaad was de man die de salsa naar Nederland gebracht heeft. Hij had de eerste salsadansschool van Nederland: in Groningen, en hij leidde salsadocenten op.
3 Iván Torres Concha van Iván & Petra van De Argentijnse Tangoclub.

STAG Herfstsalon in Pictura

De STAG heeft een najaarssalon georganiseerd op zaterdag 19 november 2016. Ditmaal is gekozen voor een kunstzinnige omgeving: de galerie van het Kunstlievend Genootschap Pictura. Deze galerie is gevestigd in een historisch gebouw aan het Martinikerkhof in de binnenstad van Groningen. Pictura biedt een podium voor beeldende kunst en kunstenaars uit de stad Groningen en omgeving sinds hun oprichting in 1832. De STAG mag salon houden in de grote bovenzaal, met houten vloer en veel licht, en waar bovendien de werken van de dan te houden tentoonstelling aanwezig blijft. Dansen tussen kunst en Groningse cultuur! De salon begint om 17u en eindigt om 21u. Verdere info in de flyers en op Facebook.

Vrijdag 18 november: STAG Vrijdagavondsalon met DJ Petra

STAG sponsort Groninger Tango Festival 2016

Net als vele andere dansers kijkt ook de STAG en haar donateurs uit naar het binnenkort plaats te vinden Groninger Tango Festival, met een prachtig danspaar en geweldige dj’s. (www.tango-festival-groningen.nl)

Graag wil de STAG dit benadrukken door sponsor te zijn van dit evenement en heeft daartoe een schenking gedaan om de organisatie (door Nicole en Frank) mede mogelijk te maken. De STAG bevordert immers ‘de tango in Groningen’ en waardeert dit persoonlijke tango-initiatief.

Graag zien wij jullie allemaal op de festival salons!

Anne-Petra

Tango in Bremen

Tango in Bremen

Op tweeëneenhalf uur rijden van Groningen ligt een stad waar je elke avond kunt tangodansen: Bremen. Met ruim een half miljoen inwoners is Bremen de tiende stad van Duitsland, met een bloeiende tangoscene. Op de site http://www.tango-argentino-online.com/#!milongas-in-bremen-und-niedersachsen/c9jh is te zien waar en wanneer de milongas in Bremen zijn. De wekelijkse tangolounge op vrijdagavond van Studio Libertango, Kantine 5, geldt als één van de grootste tangosalons van Noord-Duitsland (150-180 mensen).

Christian Sender is tangodj en tangoleraar in Bremen. Eind 2008 nam een vriendin en collega hem mee naar een milonga in een pub in zijn woonplaats Cuxhaven; in Cuxhaven zit een kleine tangoscene van zo’n twintig personen. Hij hield meteen van de muziek, al zag hij zichzelf nog niet zo snel op de dansvloer staan: “I didn’t think I should dance”. Maar de vriendin wilde dat hij een cursus ging doen in Bremen. Met enige schroom nam hij toen eerst een paar privélessen. Dat hij vervolgens ging tangodansen had vooral met zijn danspartners te maken: “I was lucky with my partners”. Tango werd al snel een passie voor hem, helemaal toen hij verliefd werd op zijn tangolerares.

Samen met haar wilde hij de tango en het leven combineren. Ze betrokken een hele ruime flat waar ze vier, vijf milongas per maand gaven. Vanaf de eerste milonga draaide Christian de muziek. Om dat beter te kunnen doen luisterde – en luistert! – hij voortdurend naar tangomuziek. Het duurde een paar jaar voordat hij de verschillende orkesten kon onderscheiden: “It took some years”. Nadat de relatie strandde ging de tango bij hem gewoon door. Hij draait nu ongeveer één keer per maand, in Bremen of in Hamburg.

Christian deed de opleiding voor tangoleraar bij Max Peschek (http://www.maxtango.eu/pages/la-boca-willkommen.php) in Bremen. De locatie waar Max Peschek les geeft, heet La Boca; hier is elke zaterdag (behalve de eerste zaterdag van de maand) ook een tangosalon. La Boca is de beroemde havenwijk in Buenos Aires die vooral in trek is bij toeristen vanwege de kleurrijke huizen, tangoclubs en Italiaanse tavernes. Op zijn website legt Max Peschek uit: ‘Der Name steht für die Verbindung der Hafenstädte Bremen und Buenos Aires, für den Tango und für die Improvisation im Leben’. Christian bezocht in 2012 Buenos Aires. Hij geeft op dit moment les in Bremerhaven.

In de tangoscene van Bremen zijn het vooral ouderen die dansen, de gemiddelde leeftijd is rond de vijftig. Volgens Christian is de gemiddelde leeftijd in Oost-Duitsland lager omdat daar ook meer jongeren tango dansen. In Bremen zijn vijf tangoscholen, in Bremerhaven twee, en alle tangoleraren zijn Duits. Elke school organiseert zijn eigen salon en heeft zijn eigen publiek. Er wordt niet samengewerkt zoals dat in Groningen gebeurt, een overkoepelende organisatie als bijvoorbeeld het STAG kent Bremen niet. Dat is jammer, want alle tangodansers en tangoscholen bij elkaar vormen een indrukwekkend potentieel! De facebookpagina Tango Bremen https://www.facebook.com/groups/381994561825999/?fref=ts geeft informatie over de activiteiten buiten de vaste milongas om.

De muziek op de milongas verschilt. La Milonguita Tradicional (donderdag en de eerste, derde en vijfde zondag van de maand) is een traditionele milonga, daar wordt alleen maar traditioneel gedraaid. Kantine 5 (vrijdag) draait voor tachtig, negentig procent traditioneel, maar heeft elke derde vrijdag een tweede dansvloer voor neo en nontango. In La Boca (zaterdag) hangt het van de dj af: er zijn vier, vijf dj’s die vanaf iets meer dan de helft tot volledig traditioneel draaien. Bij Novotango (woensdag en de tweede en vierde zondag van de maand) wordt zeventig tot tachtig procent traditioneel gedraaid, net als bij Haventango in Bremerhaven (derde en vierde zaterdag van de maand). Bij Lagerhaus (maandag) wordt voor de helft traditioneel gedraaid.

Het maakt dus niet uit wanneer je naar Bremen gaat, in Bremen kun je altijd tango dansen! Mensen die geen auto hebben, kunnen relatief goedkoop met de Flixbus naar Bremen en met de nachtFlixbus weer terug. En mocht je gepland of toevallig overdag in Bremen belanden, vraag dan tangodanser en stadsrondleider Sönke Schöttler voor een prachtige stadswandeling door de Altstadt van Bremen (bremen-erstaunlich@nord-com.com)!

Renneke Bakker

Dit jaar weer Tango op het Waagplein!

Liet de gemeente Groningen ons vorig jaar in de steek, dit jaar zijn ze, dank zij de inspanningen van Elzo en Benn, overSTAG gegaan! Argentijnse tango­­ op het Waagplein in Groningen. Voor dansers is het een unieke ervaring om in de buitenlucht te dansen. Anderen kunnen kennismaken met de ritmische en romantische muziek en kijken naar een tangosalon en dans-optredens. Tango op het Waagplein is op 4 zaterdagen. Kom dansen en genieten van de enorme ruimte, de zomerse briesjes, de goede horeca en de muziek die weerkaatst tussen de gebouwen. En natuurlijk kom je ook kijken naar de spannende dans-optredens. Kom op tijd; de salon begint om 15.00 uur, maar het terras is al veel eerder open. Neem stevige dansschoenen mee, want de vloer bestaat uit (nauw­sluitende) tegels. Tot ziens! Tot tango!

Sexteto Milonguero 4 juni 2016

Sexteto Milonguero heeft voor een fantastische avond gezorgd. Dankzij De Oosterpoort & STAG hebben ze, hier in Groningen, het enige concert in Nederland gegeven. En het was een feest, het hoogtepunt van het tangojaar 2016!

Voor sfeer-impressies zie de foto-pagina.

Super geluid in Ocho!

Heel mooi nieuws: door een zeer ruimhartige donatie van Nico Janssen, Joop Kok en Carolien van Leeuwen is Ocho de Mayo nu voorzien van een fonkelnieuwe geluidsinstallatie. Fantastisch geluid, heel zuiver tot in de fijnste nuances!

Foto’s STAG Wintersalon Het Paleis

Kijk bij FOTO'S voor een impressie van de STAG Wintersalon!

Meer nieuws in de STAG Nieuwsbrief

Wordt donateur van de STAG en krijg elke 2 maanden de STAG Nieuwsbrief met daarin veel meer wetenswaardigheden van de tango in Groningen!

http://www.tangogroningen.nl/meld-je-aan-als-donateur