Contact

Voor vragen, opmerkingen, etc. kun je contact opnemen met één van de bestuursleden (zie onder bestuur), persoonlijk op een salon of via het emailadres.

Om je aan te melden als vrijwilliger (bar, gastvrouw/-heer) op de STAG vrijdagavond-salon, neem dan s.v.p. contact op met Mathilde van Dijk, tel. 050-3125965, email: mathilde.van.dijk@kpnmail.nl.